love me love my bee

วันนี้คุณเล้ยงผึ้งแล้วหรือยัง
 Netnapha : วันนี้ได้เรียนเกื่ยวกับ KM ได้ทำบันทึกลงแผนการเรียนรู้ด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักผึ้งความเห็น (0)