บันทึกแรกของคนรักผึ้ง

ถ้าเรารักผึ้ง ผึ้งก็จะรักเรา

วันนี้เป็นวันที่ต้องสอนวิชาการเลี้ยงผึ้งอีกแล้ว รู้สึกว่าวันหยุดไม่เป็นวันหยุดเลย เพราะว่าต้องเขียนบทความหลายเรื่อง และได้เริ่มเขียน weblog จึงอยากให้นิสิตได้เข้ามาเขียนและ Share ประสบการณ์บ้าง เกี่ยวกับเรื่องเรียนวิชาอื่นๆ ก็ได้ แต่ขอให้มีเรื่องเกี่ยวกับผึ้งอยู่ในนั้นด้วย เป็นแนวคิดดี ๆ ที่สามารถจะถ่ายถอดให้เพื่อนได้ทราบ เหมือนตอนไป Trip ทางรถไฟไง ใครเริ่มต้นให้ลงชื่อด้วย 01-08-2005 17:41:38 สมลักษณ์

เขียนต่อ ความจริงห้องที่เคยเรียน คือ 308 มีการทำปฏิบัติการ Plant Physio แล้วกลิ่นมันเหม็น ไม่อยากให้นิสิตมาเรียนในห้อง เลยให้ไปเรียนภาคปฏิบัติการเขียนเรื่องราวลง web นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักผึ้งความเห็น (0)