การศึกษาแบบองค์รวม

การศึกษาแบบองค์รวมจะต้องประกอบด้วย 3 domains คือ Cognitive domain, Physical domain, และ Affective domain

การศึกษาแบบองค์รวมจะต้องประกอบด้วย 3 domains  คือ Cognitive domain, Physical domain, และ Affective domain

Conitive domain คือ ปัญญาพิสัย

Physical domain หรือ Psychomotor domain คือ กายพิสัย หรือ ทักษะพิสัย

Affective domain คือ จิตพิสัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์รวมความเห็น (0)