การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

องค์การแห่งการเรียนรู้
บริหารความรู้เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทางการบริหารการศึกษาความเห็น (0)