พหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัฒนธรรม ศาสนา อาชีพ ฯลฯ ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

วัฒนธรรม ศาสนา อาชีพ ฯลฯ ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

และการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ท่านคิดว่า ความหลากหลาย

ส่งผลดี และเป็นอุปสรรคการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ความเห็น (0)