การบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา

ทำอย่างไรที่จะมีแผนงานโครงการและกิจกรรมที่สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่อย่างตลอดเวลา

บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่อย่างตลอดเวลาทำให้การจัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาต้องขึ้นอยู่ความเป็นพลวัตร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ที่ได้จัดทำขึ้นมาเป็นความต้องการของสถานศึกษาหรือเป็นเพียงเอกสารที่ต้องการให้มี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1851

เขียน

01 Aug 2005 @ 14:43
()

แก้ไข

19 Jun 2012 @ 20:02
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก