เปิด (เผย) ตัวกรรมการและเกณฑ์การพิจารณารางวัล "สุดคะนึง" ก.ค. 48

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้เข้ารอบสร้างความลำบากใจให้กับคณะกรรมการมากๆ

ขอแนะนำคณะกรรมการตัดสินรางวัล "สุดคะนึง" ประจำเดือนกรกฎาคม ดังนี้

1. ดร. จันทวรรณ น้อยวัน ที่ปรึกษา

2. คุณอุรพิณ ชูเกาะทวด ประธานกรรมการ

3. คุณสุภาภรณ์ ธาตรีโรจน์ กรรมการ

4. คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส กรรมการและเลขานุการ

สำหรับการตัดสินในครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อเป็นอย่างดีจาก อ.จันทวรรณ และทีมงานในการอำนวยความสะดวก ให้มีจำนวน blog ในแต่ละชุมชน จำนวนบันทึกในแต่ละ blog ซึ่งทำให้คณะกรรมการทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

สำหรับเกณฑ์การพิจารณานั้น มี 7 ข้อด้วยกันคือ

1. มีการบันทึกอย่างน้อย 10 ครั้ง

2.มี keyword ของ blog ซึ่งคณะกรรมการพบว่า blog มากกว่า 90% ยังไม่มีการใส่ keyword ของ blog เลย   ไม่ทราบว่ามีปัญหาในการใส่กันหรือเปล่า หรือไม่รู้ว่าใส่ตรงไหน อย่างไร  ขอให้อ่านรายละเอียดจาก http://gotoknow.org/archive/2005/06/01/18/20/35/e33

3. บันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจากการปฏิบัติจริงในเรื่องนั้นๆ

4. บันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตนหรือกลุ่ม

5. ชื่อเรื่องน่าสนใจและดึงดูด

6. ประโยคเด่นโดนใจ

7. ความสวยงามของ blog (รูป สี ฯลฯ)

จากเกณฑ์พิจารณาดังกล่าว มี blog เข้ารอบสุดท้าย 12 blog  โดย blog ที่บันทึกสูงสุดมีจำนวนครั้งการบันทึก 27 ครั้ง แต่ช้าก่อน จำนวนครั้งมากไม่ได้หมายความว่าท่านจะมีสิทธิมากนะคะ ของอย่างนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วย

โดยคณะกรรมการจะประกาศผลให้ทราบภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2548 นี้ค่ะ

คณะกรรมการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (0)