วันนี้ไม่ได้เรียนสบายจัง  แต่ก็อยากกลับแล้ว  แต่ต้องมากรอกข้อมูลก่อนน๊ะ...

ประสบการณ์โดนผึ้งต่อยถ้าอยากรู้ต้องโดนเอง....