วันนี้เตรียมใจมาเรียนผึ้ง แต่ไม่ได้เรียน ว๊า!.....เสียดายจัง