สวัสดีวันที่สองของการฝึกอบรม

เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนวันแรกเป็นอย่างไรกันบ้างครับ รู้สึกว่ากำลังใจยังดีอยู่นะ ผมเข้าใจ, เห็นใจ และออกจะไม่ชอบกับการเรียนรู้แบบนั่งฟังบรรยายเป็นหลัก เมื่อมีโอกาสไปสอนที่ไหน ผมจึงต้องขุดค้นกิจกรรมประเภท Workshop รูปแบบต่าง ๆ เอามาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอยู่เสมอ

ในวันที่หนึ่ง เราได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่อง

  • ความสำคัญของฐานข้อมูล (Database)
  • ฝึกหัดการจัดการกับฐานข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ท
  • การออกแบบคู่มือลงรหัส
  • การลงรหัสและบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์
  • เทคนิคต่าง ๆ ในการใช้โปรแกรม
  • การอ่านข้อมูลและแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ Blog

ฯลฯ

เรื่องทั้งหมดที่ได้ฝึกปฏิบัติไปนั้น ต้องการการฝึกฝนบ่อย ๆ ครับ มันถึงจะไม่ลืม ผมเองได้พยายามสร้างเนื้อหา, คู่มือ และแบบฝึกหัดที่ใกล้ชิดกับตัวเรา และกิจกรรมของหน่วยงานของเราให้มาก ๆ เพื่อว่าเราจะได้นำเอาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปต่อยอดสร้างงานต่อได้เลย

แต่ไม่ว่าเรื่องใด มันก็คงจะต้องมีจุดบกพร่องบ้างเป็นธรรมดา เรื่องไหนที่พวกเราไม่เข้าใจ ผมอธิบายไม่รู้เรื่อง ทำไม่ได้ หรือพวกเราอยากจะรู้สิ่งไหนเพิ่มเติมขอเชิญเลยนะครับ ไม่ต้องเกรงใจถามมาได้เลย แต่ถ้าจะให้ดี ถามผ่าน Blog นี่แหละจะเข้าท่ามากที่สุด เพราะเพื่อน ๆ ของเราจะได้อ่าน ได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกัน

ขอให้มีความสุขกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
           อ.ไอศูรย์  ภาษยะวรรณ์