Blog Technologies:Buletooth

พร้อมแบ่งปันความประทับใจให้คนรอบข้าง คือการเขียน Blog บนมือถือ
ตอนนี้มีการเขียน Blog จากพวกมือถือ บริการใหม่จาก Google แล้วนะจะบอกให้โดยเฉพาะถ้าใช้NOKIA เพราะเค้าได้รวมขีดความสามารถของมัลติมีเดียไว้ใน Nokia series 8 แล้วและพร้อมแบ่งปันความประทับใจให้คนรอบข้างดูได้ด้วย email เทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth หรือ Blog online ทำให้ผมนึกถึง MoBlog : ซึ่งก็คือการเขียน Blog บนมือถือนั่นเอง โดยติดต่อสื่อสารกันโดยใช้Technology ใหม่คือ Buletooth Buletooth จัดว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับบ้านเราทั้งที่ต่างประเทศเริ่มศึกษาวิจัย และทดลองเพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการเชื่อมต่อการสื่อสารแบบไร้สาย โดยรวมเป็นกลุ่มผู้สนับสนุน และกลุ่มที่จะนำเทคโนโลยี Buletooth ไปใช้งานได้ประกาศรวมตัวกันเรียกว่า "The Bluetooth Special Group" หรือ "SIG" เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1998 นำโดย 5 องค์กรหลักได้แก่ Ericsson,IBM,Intel,Nokia,Toshiba และสมาชิกร่วมกว่า 800 บริษัทจากทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม Computing,Telephony,Automotive,Medical,Metering,Tagging,บริษัทผู้ผลิต Chip,Module,ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์Personal Digital Assistant(PDA)เช่น Acer Compag,Dell Psion Computer,Sharp,Symbian Psion Computer,Sharp,Symbian และองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ Buletooth เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการต่อเชื่อมสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) ระหว่างอุปกรณ์ Portable ต่างๆในระยะใกล้ (Short range wireless connection between device) ครอบคลุมมาตราฐานการส่ง สื่อที่ใช้ในการส่งข้อมูล ช่องทางการส่งข้อมูล และสถาปัตยกรรมการสื่อสารระหว่างสื่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดใช้ Protocol ตามประเภทของสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นตามสื่ออุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อสร้างระบบเครื่อข่ายส่วนบุคคล (Personal Area Networks)หรือเรียกโดยย่อว่า "PAN" ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ Portable ของเครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อต่างๆ เช่น อุปกรณ์รอบข้าง(Peripheral Device) หรือ ตัวจับสัญญาณ (Sensors) ซึ่งจะกำหนดเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์เหล่านั้น แต่ก้อสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในบริเวณใกล้เคียงได้ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น Client และ Services เพื่อแยกหน้าที่การสือสารภายในระบบเครือข่ายออกจากกันสามารถเพิ่มสื่ออุปกรณ์เข้าไปในระบบเดิม ควบคุมการทำงานด้วย Remote contorl ในระยะใกล้ไม่เกิน 10 เมตร แต่ถ้าเพิ่มอุปกรณ์ขยายสัญญาณ จะครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นมนระยะทางทุก 100 เมตรของอุปกณ์ขยายสัญญาณที่ใช้ตามระยะทาง เทคโนโลยี Buletooth เป็นเทคโนโลยีแบบระบบเปิด (Open system) สำหรับการสื่อสารไร้สาย ข้อมูล(Data) และเสียง(Sound) ที่มีราคาถูกสร้างจาก Microchip มีขนาด 9*9 mm. มีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อเข้ากับ Protocol Ad-hoc สำหรับสถานีฐาน และระบบการสื่อสารแบบโมมาย (Mobile) โดยใช้คลื่นวิทยุ (Short-rang radio ling) ความถี่ 2.4 GHz แทนที่การใช้สายเคเบิล (Cable) แบบเดิมที่เชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อต่างๆ (Device) ที่เกะกะรุงรังในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังนำไปาการใช้งานในระบบโทรศัพท์ สำหรับบ้านเราก็เริ่มมีอุปกรณ์สื่อสารบางยี่ห้อใช้เทคโนโลยี Buletooth ให้เห็นบ้างแล้ว ส่วนจะพัฒนาต่อไปได้ไกลอีกแค่ไหน ก็ต้องคอยติดตามต่อไป รวมถึงการที่จะมีการใช้ MoBlog ในบ้านเราอย่างแพร่หลายต่อไปในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน panai's km blogความเห็น (0)