ความเห็น 3063560

การเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์

ฐีรวัฒน์
IP: xxx.158.167.131
เขียนเมื่อ 

อยากเรียน ถามว่า การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ หรือ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น แอม ฯลฯ นั้นผู้ที่จะตรวยจสอบ เช็คและก่อนเซ็นปล่อยอนุญาตในการเคลื่อนย้าย(อญุ่หน้า 2) ต้องเป็นผู้ใด ตำแหน่งใด หรือได้รับมอบ