ความเห็น 1154

การเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์

น้ำ (pr)
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ ภาระหน้าที่ และบทบาท ของ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ นี้คนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสนใจ เท่าที่ควร ที่ท่านเขียนมานี้เป็นความรู้ที่ควรบอกให้ทางหลายๆ ฝ่ายทราบ

ดิฉันเห็นว่าข้าราชการจ.ชุมพร ให้ความสำคัญกับการใช้บล๊อกเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดีค่ะ ขอชมจากใจ

และในโอกาศหน้า หวังว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆ หรือความสำเร็จที่เป็นความภาคภูมิใจ ของด่านกักกันสัตว์บ้างน่ะค่ะ

เป็นกำลังใจในการทำงานให้ค่ะ