ความเห็น 2541017

การเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์

ประมวล สว่างทั่ว
IP: xxx.31.23.145
เขียนเมื่อ 

ผมอยากเลี้ยงโคขุนซึ่งจะซื้อโคจากราชบุรี เพชรบุรี ประจวบมาเลี้ยงที่บ้านผมคืออยู่ที่อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ผมอยากทราบว่าผมต้องขอใบอนุญาตจากที่ใดและเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด