อบรมวิสาหกิจชุม (อาชีพเสริม) ตำบลกะหรอ

สร้างความสามัคคี เพิ่มรายได้ รู้จักการบริหารจัดการ

    วันที่ 14 มีนาคม 2549 ทีมวิจัย ม.วลัยลักษณ์ อ.หญิง รัตน์ ได้เข้าร่วมสังเกตการ การอบรมอาชีพเสริมให้กับตัวแทนของตำบลกะหรอ ซึ่งหมู่บ้านที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน จาก 9 หมู่บ้าน หมู่ที่ไม่ได้เข้าร่วมในวันนี้คือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5

    อาชีพเสริมที่จะอบรมในวันนี้ มีทั้งหมด 6 เรื่อง ประกอบไปด้วย ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด กัลปพฤกษ์ใส่เหรียญ (สำหรับใช้ในงานศพ) ดอกไม้จากผ้าใยบัว พิมเสนน้ำ ป๋าท่องโก๋สังขยาใบเตย ถั่วเคลือบกาแฟ

    ขั้นตอนในการอบรมวันนี้ คือจะแบ่งกลุ่มตามความสนใจว่าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไร ก็สามารถเข้ากลุ่มนั้นได้เลย และนำมาแลกเปลี่ยนข้ามกลุ่มกันอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่สนใจในเรื่องอื่น ๆ สำหรับกลุ่มพวงหรีด ดอกไม้จันทร์ พิมเสนนำ และผ้าใยบัว ได้เชิญวิทยากร คือ อ.สมบูรณ์ อาจารย์ กศน. มาให้ความรู้ในครั้งนี้ กลุ่มกัลปพฤกษ์ ป๋าท่องโก๋ ก็เป็นตัวแทนจากชุมชนในตำบลกะหรอ ทำหน้าที่ในการสอน ส่วนกลุ่มถั่วเคลือบกาแฟก็ได้วิทยากรมาจาก ตำบลนาเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ

    จากการสังเกตความสนใจของผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ ทุกคนตั้งใจที่จะเรียนรู้กันเป็นอย่างดี และมีหลาย ๆ คนที่อยากจะเรียนรู้ในทุก ๆ เรื่อง เพื่อนำความรู้ในครั้งนี้ไปพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง ให้มีอาชีพเสริม เพื่มรายได้

      สำหรับผลิตภัณฑ์ ที่ทำสำเร็จในวันนี้ รูปร่างหน้าตาออกมาก็เป็นที่น่าพอใจ สำหรับการฝึกทำในครั้งแรก อ.สมบูรณ์ ยังบอกว่า ชาวบ้านบางคนยังทำได้สวยงามกว่าอาจารย์เสียอีก สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของกินก็ได้แบ่งให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนำไปฝากคนที่บ้านเพื่อที่จะได้ชิมฝีมือกัน

      สำหรับวันนี้ รัตน์ กับ อ.หญิง ทำหน้าที่ในการชิม เก็บภาพบรรยากาศ และร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับชาวบ้านด้วย มีความรู้สึกว่า ถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างให้ได้ดี สิ่งแรกที่จะต้องมีคือ เรามีความสนใจและอยากจะทำจริง ๆ เมื่อเราสนใจแล้วเราก็ต้องตั้งใจเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด หลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการลงมือกระทำ เมื่อเราทำไปเรื่อย ๆ เราก็จะเกิดความชำนาญและทำได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

      หลังจากที่ทุกกลุ่มได้ทำภาระกิจของตนเองเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นการสรุปผลการอบรมในวันนี้ โดยทีมวิจัยได้เตรียมคำถามไว้ 3 ข้อ และให้ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านออกมานำเสนอ โดยคำถามมีดังนี้ คือ

      1. เพราะเหตุใดจึงเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

      2. จะนำเอาความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปทำอะไรบ้าง

      3. ในกรณีที่ท่านจะนำไปประกอบอาชีพ ท่านได้วางแผนไว้อย่างไรบ้าง

   ผลสรุปจากการออกมานำเสนอ สรุปได้ดังนี้คือ

      เพราะเหตุใดจึงเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งทุกหมู่บ้านก็จะตอบเหมือนกันว่า อยากจะเรียนรู้ขั้นตอนในการทำ และอยากจะรู้จักเพื่อน ๆ ต่างหมู่บ้าน

    และจะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปขยายผลต่อให้กับเพื่อน ๆ ในหมู่บ้านที่มีความสนใจ จะมีการหารือกันในกลุ่มของตัวเองแต่ละหมู่บ้านว่าสนใจที่จะทำอาชีพเสริมในเรื่องอะไรบ้าง หลังจากนั้นก็จะเป็นการอบรมให้กับกลุ่มของตนเอง

   ในกรณีที่จะนำไปประกอบอาชีพ ก็จะต้องหารือกันในหมู่บ้านก่อนสิ่งที่เราจะทำเหมาะสมกับหมู่บ้านของเราหรือไม่ นอกจากนี้ก็ต้องศึกษาในเรื่องของตลาด ว่าจะขายตรงไหน อย่างไร เพราะตลาดเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับสินค้าของเรา

      ทีมวิจัยจาก ม.วลัยลักษณ์ ก็ขอเป็นกำลังให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนเพราะทุกคนมีความตั้งใจจริงในเข้าร่วมอบรมในวันนี้ และจะนำความรู้ไปพัฒนาหมู่บ้าน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับหมู่บ้านของตนเอง ก็ขอให้ทุกหมู่บ้านประสบความสำเร็จตามความตั้งใจไว้นะค่ะ

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (1)

kmm-p
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
น่าจะเอารูปบรรยากาศมาให้ดูบ้างนะคะ..