วันนี้ขอนำความรู้สึกที่บุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์มีต่อผู้ช่วยศาสตร์เพ็ญศรี วรรณฤมล มาลงบ้างครับ

 • รักและเคารพอาจารย์เสมอ (รศ.มาลินี ธนารุณ)
 • ขอให้ท่านอาจารย์เพ็ญศรี มีความสุขมาก ๆ มีสุขภาพแข็งแรง หนูยังระลึกถึงท่านอาจารย์
  ผู้มีพระคุณต่อคณฯ เสมอค่ะ (ผศ.ปนดา)
 • รักและเคารพเสมอค่ะ หวังว่าเราคงได้ติดต่อพูดคุยกันอีกนะค่ะ (อ.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์)
 • เรียน อ.เพ็ญศรี วรรณฤมล การเดินทางของชีวิตย่อมมีหลายทางเดิน ซึ่งอาจารย์ได้เดินผ่านมาแล้วหลายเส้นทาง ก็ย่อมแสดงถึงการใช้ความสามารถให้ปรากฎมากมาย จึงขอแสดงความเคารพและขอให้อาจารย์มีความสุข (ดร.อรทัย)
 • ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงบันดาลให้ท่านอ.เพ็ญศรีที่ผมเคารพรัก จงมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรงนะครับ (อ.ประธาน)
 • ถึงท่านอาจารย์เพ็ญศรี ดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับอาจารย์ ประสบการณ์ต่าง ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ในการทำงานจริง ๆ เนื่องในโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมาก ๆ ค่ะ ด้วยความเคารพ (ดร.วันวิสาข์)
 • ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อาจารย์เคารพนับถือ จงบันดาลให้อาจารย์เพ็ญศรี มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกาย สุขใจ คิดสิ่งใดสมปรารถนานะค่ะ ยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รู้จักและทำงานร่วมกับอาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งเรื่อง การทำงาน และเรื่องผ้าไทย ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ (อ.กนกพร อุณเอกลาภ)
 • ขอแสดงความเคารพนับถือจากใจ ความจริงเวลาผมได้พูดคุยกับอาจารย์ ผมมักจะเป็นผู้ฟังและทำความเข้าใจกับความคิดเห็นและความรู้สึกของอาจารย์ที่มีต่อบ้านหลังนี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นจากอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่คนสำคัญในการช่วยสร้างบ้านหลังนี้ (บอย)
 • อาจารย์เป็นคนดี เคารพอาจารย์เสมอ ขอให้อาจารย์มีความสุขตลอดไป (เสาวภาคย์)
 • รักและเคารพเสมอค่ะ (จุ๋ม)
 • รักและเคารพอาจารย์มาก ขอให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะค่ะ (กัลยา)
 • ขอบคุณที่อ.ได้สอนให้รู้จัก bacteria ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งข้อคิดเห็นอื่น ๆ ในการดำเนินชีวิต ขอให้อ.มีสุขภาพแข็งแรงตลอดนะค่ะ (อรชร)
 • หนูขอให้อาจารย์เพ็ญศรี มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง (เปิ้ล)
 • ถึงอ. เพ็ญศรี ความรู้สึกที่ผมจะพูดหรือเขียนมันสุดที่จะบรรยายแต่ขอให้อ.เพ็ญศรีรู้ว่า ผมยังรักและเคารพนับถืออาจารย์เหมือนเดิม ถึงมันจะเป็นเวลาที่ไวเหลือกเกิน ขอให้อารย์รักษาสุขภาพด้วยนะครับ (ชรินทร์)
 • ส่ง.. ความรัก...และเคารพ... ขอให้อ.เพ็ญศรีมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง สุขสดชื่น จากใจ (กมลพร)
 • เรียน ผศ.เพ็ญศรี วรรณฤมล ผมต้องขอขอบคุณ ที่ช่วยสอนงานผมในเรื่อง Mobile และเมตตาเอ็นดูผม เมื่อผมทำงานด้าน Mobile ผิดพลาดในช่วงแรก ๆ ขอให้คุณพระศรีรัตนตรับโปรดดลบันดาลให้อ.มีความสุขในชีวิตและมีร่างกายที่แข็งแรงอย่างนี้ตลอดไป (วายุส์)
 • หนูจะระลึกถึงคุณยายเพ็ญศรีเสมอ (น้องเจ้าขา .... ลูกสาวดร.ศิริลักษณ์)

I love you "point" (1)

I love you "point" (2)

I love you "point" (3)

I love you "point" (4)

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ