นพ. ชาตรี เจริญศิริ

นายแพทย์ 8
สำนักกิจการพิเศษ
Usernamenanoldtown
สมาชิกเลขที่3385
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

คนกรุงเทพโดยกำเนิด จบแพทย์จุฬา เลือกไปเป็นหมอในโรงพยาบาลเล็กๆ ที่อำเภอเรณูนคร จ.นครพนม อยู่ที่นั่นนานอย่างไม่น่าเชื่อถึง 16 ปี ได้ทุนรัฐบาลเบลเยี่ยมไปเรียนต่อที่นั่น 2 ปี ได้สาธารณสุขมหาบัณฑิตกลับมาแล้วได้ทุนองค์การอนามัยโลกศึกษาต่อมานุษยวิทยาสุขภาพ ตนจึง "ปิ้งแว๊บ" ว่าบริบทวัฒนธรรมที่รายรอบชีวิตผู้คนนั้นน่าเรียนรู้ยิ่งนัก นับเป็นโชคที่ได้ทุนไปเข้าหลักสูตรเจรจาต่อรองเพื่อสร้างนโยบาย แต่ด้วยความอยากสัมผัสพลังประชาคมน่าน จึงขอย้ายมาน่านบ้านเกิดภรรยา เข้ามาขลุก+คลุกวงในศูนย์ประสานงานประชาคม และเครือข่ายฮักเมืองน่าน กำลังสนุกกับงานที่ทำให้ชีวิตใหม่สดทุกวี่วัน ยังหลงเสน่ห์น่านจนไม่คิดจะย้ายจากไปไหนเพราะพัฒนาจากความรักเมืองน่านเป็นศรั?ธาในผูคนและวิถีชีวิตซึ่งมี Tacit K มากมายหลากหลาย

จากบทบาทการเป็นเลขาคณะกรรมการเมืองเก่าน่าน และหัวหน้า KM team ของจังหวัด สมาชิกทีมทุกคนวาดภาพฝันว่า เมืองน่านเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต จึงส่งเสริมให้ทุกคนฝันต่อ บอกเรื่องดีดี ประสบการณ์ฟื้นชีวิตชีวาให้เมืองเก่า รวมถึงความคิดเห็นให้กันและกันทราบ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับเป็นความรู้ที่สมจริงยิ่งขึ้นตามมรรควิถี KM  จึงเกิด blog http://nanoldtown.gotoknow.org เป็นพื้นที่แบ่งปันความฝัน และร่วมกันทำให้ฝันเป็นจริง