เมื่อพ้นวัยอันสมควร ผ่านร้อนผ่านฝนมา 42 ปี  ข้าพเจ้าเริ่มมองเห็นความจริงแห่งชีวิตว่าในขณะที่ความรักกำลังเบ่งบาน  หากขาดเงินซึ่งเปรียบเสมือนปุ๋ยมารดต้นรักให้งอกงาม  ความรักที่ดี ๆ ก็ไม่น่าจะอภิรมย์สักเท่าไหร่  ในขณะที่ท้องหิว  ความรักก็ไม่ช่วยอะไรเลย  เหมือนเพลงของนัท  มีเรีย  อย่างไงอย่างงั้นเลย   คุณล่ะเคยเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าเป็นหรือเปล่า