เตรียมพร้อมทีมนักวิจัย PAR อาหารปลอดภัย

ได้ผสมผสานหลายๆ กิจกรรมเข้ามาบูรณาการกัน เช่น การสอนงานและ ลปรร.การวิจัย(PAR),ให้แก่นักส่งเสริมฯ ทั้งมือเก่า และมือใหม่, การทำงานวิจัยควบคู่ไปกับงานประจำ และการสร้างทีมงานและการขยายเครือข่าย

          วันนี้ (14 มีนาคม 2549) ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการวิจัยประบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยแลได้มาตราฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีทีมงานและเครือข่ายเข้าร่วมฯ จำนวน 40 คน อาทิ

 • ทีมสำนักงานเกษตรจังหวัด   8 คน
 • คณะทำงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร 4 คน
 • จากเขตฯ 6 เชียงใหม่ 1 คน
 • ทีมนักวิจัยจากสำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ  26 คน
 • เครือข่ายจาก ม.ราชภัฎกำแพงเพชร 1 คน  

                                          ทีมนักส่งเสริมที่เข้าร่วม

          วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและนักส่งเสริมหน้างาน ได้เข้าใจถึงการนำกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มาเป็นกระบวนการทำงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตราฐาน และหาแนวทางการทำงานร่วมกัน  กิจกรรมต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้และได้ดำเนินการในวันนี้ ก็คือ

 1. เริ่มภาคเช้าด้วยการปรับแนวคิดและการสร้างความเข้าใจให้แก่ทีมงาน โดยใช้การพูดคุย และได้นำเสนอ วีซีดี เกี่ยวกับการวิจัยชุมชนของจังหวัดน่าน
 2. การนำเสนอข้อคิดเห็นถึงแนวคิดและการเรียนรู้ จากการดูวีซีดี สะท้อนการทำงานพัฒนา จากตัวแทนทั้งส่วนกลาง จังหวัด  อำเภอ และจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
 3. การนำเสนอกระบวนการและขั้นตอนการทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม     และการจูนคลื่นความเข้าใจในภาพรวมร่วมกัน ในประเด็นโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย   วิจัย PAR  และการจัดการความรู้
 4. (บ่าย) เริ่มด้วยกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนโดยการฉายวีซีดีของ สคส. "ปัญหามา ปัญญามี" ตอนไปดูชาวบ้านจัดการความรู้เรื่องดิน และสรุปบทเรียนโดยตัวแทนนักส่งเสริม 2 ท่าน
 5. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในที่ประชุมเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยเข้ามาสู่งานประจำ โดยผมเป็นคนนำเสนอแนวคิดการจัดการความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
 6. การแบ่งกลุ่มนักส่งเสริมการเกษตรออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อสรุปผลความเข้าใจ และแนวทางที่จะนำไปทำงานวิจัย PAR ในพื้นที่
 7. การสรุปภาพรวม และกำหนดกิจกรรมและนัดหมายการนำผลการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในครั้งต่อไป เลิกประชุมฯ เวลาประมาณ 16.30 น.

     ระดมสมองเพื่อหาแนวทางฯ     สรุป

          กิจกรรมการนำการวิจัย PAR มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยฯ กรมฯได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการนำร่อง  ทีมงานได้ปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นว่าเป็นโอกาสที่จะพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเกษตรของเรา ดังนั้นจึงเชิญนักส่งเสริมการเกษตรที่อยู่หน้างาน ในฐานะคุณกิจ จำนวน 26 ท่าน เข้าร่วมเป็นตำบลนำร่อง(เกินเป้าหมาย)  และได้ผสมผสานหลายๆ กิจกรรมเข้ามาบูรณาการกัน เช่น การสอนงานและ ลปรร.การวิจัย(PAR) ให้แก่นักส่งเสริมฯ ทั้งมือเก่า และมือใหม่ และการทำงานวิจัยควบคู่ไปกับงานประจำ การสร้างทีมงานและการขยายเครือข่าย เป็นต้น

บันทึกมาเพื่อ ลปรร. ยังมีตอนต่อไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#par#rd#วิจัยชุมชน

หมายเลขบันทึก: 19026, เขียน: 14 Mar 2006 @ 23:28 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
แวะมาที่นี่แล้ว