ลูกล้อ...ลูกขัดคืออะไร

วันนี้จะนำเสนอ คำ 2 คำที่ใช้บ่อยในดนตรีไทย คือคำว่า

ลูกล้อ   และ  ลูกขัด

ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าในวงดนตรีไทยจะแบ่งเครื่องดนตรีที่ทำทำนองเพลงออกเป็น 2 พวก ได้แก่ เครื่องนำ และเครื่องตาม ดังนั้น

ลูกล้อ คือ..เครื่องดนตรีที่เล่นโน๊ตเพลงเหมือนกับพวกเครื่องนำ
ลูกขัด คือ..เครื่องดนตรีที่เล่นโน๊ตเพลงเหมือนพวกเครื่องตาม

เครื่องดนตรีที่เป็นพวกเครื่องนำได้แก่ ระนาดเอก ซอด้วง ฆ้องวงเล้ก ขลุ่ยหลิบ จะเข้ เป็นต้น

เครื่องตามได้แก่  ระนาดทุ้ม ระนาดทุ้มเหล็ก ซออู้ ขลุ่ยเพียงออ ฆ้องใหญ่ เป็นต้น

 

    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับดนตรีไทยความเห็น (0)