ครั้งที่สามที่เข้ามาแก้ข้อมูล

ตอนอยู่ห้องเรียนใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้  ไปฝึกทำต่อที่CITcom ได้ลองผิดลองถูกจนเข้าใจ

คิดว่าคงได้เริ่มงานอีกในไม่ช้า

                                      สองทุ่ม 14 มี.ค.49