รักเมืองปาย

  • Username: charunboonmata
  • ครู
  • โรงเรียนบ้านเมืองแปง
  • สมาชิกเลขที่ 4659
  • เป็นสมาชิกเมื่อ
  • เข้าระบบเมื่อ

ประวัติย่อ

     กำเนิดลุ่มน้ำปาย  ในหมู่บ้านที่น่ารัก  บ้านอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยว  มีความไม่สบายใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้น  เคยถามตัวเองว่านักท่องเที่ยวอยากเห็นอะไรที่ปาย???   ในฐานะคนเมืองปาย  อยากบอกเล่าเรื่องราวที่พบเห็น  รับรู้ รับฟัง เพื่อเป็นทางสื่อไปยังคนที่มาเที่ยวบ้านเรา  จะได้เข้าใจ...  ความรู้สึกจากเจ้าของบ้าน..........