รักเมืองปาย

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: charunboonmata
  • ครู
  • โรงเรียนบ้านเมืองแปง
  • สมาชิกเลขที่ 4659
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

     กำเนิดลุ่มน้ำปาย  ในหมู่บ้านที่น่ารัก  บ้านอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงไปเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยว  มีความไม่สบายใจกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้น  เคยถามตัวเองว่านักท่องเที่ยวอยากเห็นอะไรที่ปาย???   ในฐานะคนเมืองปาย  อยากบอกเล่าเรื่องราวที่พบเห็น  รับรู้ รับฟัง เพื่อเป็นทางสื่อไปยังคนที่มาเที่ยวบ้านเรา  จะได้เข้าใจ...  ความรู้สึกจากเจ้าของบ้าน..........