ความเห็นเกี่ยวกับคุณทักษิณถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่เห็นด้วยกับที่วิธีปกครองบริหารประเทศที่คุณทักษิณทำอยู่ แต่ข้าพเจ้าก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้คนด่าแช่งเขา ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราไม่ควรจะไปด่าแช่งใคร ทักษิณเป็นเพียงแค่ผลของเหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ประเทศไทยมีผู้นำที่คอรัปชั่นหรือมีข้าราชการที่คอรัปชั่นเป็นจำนวนมาก เราควรจะหาวิธีที่จะทำให้คนโกงน้อยลง หรือทำให้คนโกงมีอำนาจน้อยลง
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมประท้วง ตรงกันข้าม ข้าพเจ้าเห็นด้วยว่าภาคประชาชนจะต้องร่วมมือกันค้นหาและตีแผ่ความจริง และตรวจสอบวิธีการบริหารของทักษิณ เพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
แต่เราไม่ควรจะไปด่าว่า ด่าแช่งทักษิณ เกลียดทักษิณ หรือใช้คำไม่สุภาพกับเขา
ทุกคนควรจะได้รับความรักความเมตตาจากเรา ทุกคนในที่นี้รวมถึงคนที่เขาทำไม่ดีกับเรา และคนที่เราคิดว่าเขาเป็นคนชั่ว เพราะเขาอาจจะเป็นญาติเรามาก่อน หรือเป็นคนรักเรามาก่อน และจริง ๆ ทั้งเขาและเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ขออ้างอึงถึงข้อความที่พระไพศาลได้เขียนไว้ในนิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์ เนื่องจากชื่นชมและเห็นด้วยกับความคิดของท่าน
"ในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกัน เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เห็นความทุกข์ของเขา เห็นความลำบากของเขา ก็เกิดความเห็นใจ สงสารเขา ทำให้เรามีเมตตากับเขาได้ ในขณะเดียวกัน เราอาจจะมองว่า จริง ๆ คุณทักษิณก็ไม่ได้เป็นปีศาจเลวร้ายอะไร เราก็มีเชื้อของคุณทักษิณอยู่ในตัวกันทั้งนั้น คุณทักษิณไม่ได้ตรงข้ามกับพวกเรา ถ้าเราตระหนักตรงนี้ คุณทักษิณก็คือกระจกสะท้อนตัวเราว่า ถ้าเรามีอำนาจ เราก็อาจจะเป็นอย่างนั้น ถ้าเรามีเงิน มีอำนาจ มีบริษัท มีบริวาร เราก็เป็นเช่นนั้น เมื่อเราเห็นเช่นนี้ เรากับคุณทักษิณก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลย

ระหว่างคุณทักษิณกับพันธมิตร ก็ไม่แตกต่างกัน ต่างเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกัน ในความหมายที่ว่า เราก็มีเชื้ออย่างนั้นอยู่ ที่ทำให้คุณทักษิณเป็นอย่างทุกวันนี้ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ เราก็จะเห็นใจกันมากขึ้น เราก็จะระวังว่า เราอย่าเป็นอย่างเขา ถ้าเราปล่อยให้ความโกรธ ความเกลียด ความโลภเกิดขึ้นในใจเรา เราก็จะลงเอยแบบเขา

ตอนนี้เราต้องระวัง คุณทักษิณเป็นอย่างนี้ได้เพราะมีอำนาจ มีเงิน มีบริษัท มีบริวารเยอะแยะ มีคนเป็นแสน หรือาจจะเป็นล้านอยู่ข้างตัว มันก็เกิดตัวกู ของกู หรืออหังการได้เหมือนกัน เราก็ต้องระวังตัวนี้ด้วย อย่าให้ความอหังการเกิดขึ้นจนกระทั่งเราเป็นคนที่เห็นแกอำนาจ หรือไม่มีความเมตตากรุณา"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตคือการเรียนรู้ความเห็น (0)