LA101 ร้อยเอ็ด

 วันนี้ทีมงานสหสาขาวิชาชีพออกไปบริการประชาชนที่จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่ ๐๗.๓๐ น โดยทีมงานจากศูนย์หัวใจสิริกิตติ์ออกไปเสริมกำลัง และ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุล ได้ส่งเครื่องสำอางสมุนไพรออกไปแสดงด้วย

 เช้านี้ที่อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดฝนตกหนัก และ อากาศหนาวเย็น ทำให้ผู้มารับบริการบางตา ทีมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด น.พ เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ได้มาให้กำลังใจและช่วยประชาสัมพันธ์ให้อย่างแข็งขัน

JJ