นิยม:สิ่งที่ต้องการในการเรียน CAI

ในการเรียน CAI ก็อยากจะทำบทเรียน CAI เป็น นำไปใช้ในการเรียนการสอน รู้หลักการทฤษฎีในการออกแบบ CAI

สำหรับประสบการณ์ในการทำ CAI ยังไม่ค่อยมีครับ

ถ้าเรียน CAI จบแล้วก็จะนำไปพัฒนาและประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิยม:G3ความเห็น (0)