ประสบการณ์ ของผู้เคยใช้ยาเสพติด

หัวใจหลักในการปฏิบัติต่อสมาชิกที่ข้าพเจ้านำมาใช้ คือ “ จริงใจ ใกล้ชิด ผูกพัน และ เสียสละ "

หลายๆเรื่อง  หลายๆราว  ที่เราได้แลกเปลี่นกัน ในขุมปัญญาแห่งนี้ วันนี้มีเรื่องดีๆ จากใจ จากความรู้สึก เพื่อนร่วมงานของเราคนหนึ่งที่อยากจะถ่ายทอด ด้วยความกระตือรือล้น และตั้งใจ ให้พวกเราได้อ่านกัน ลองอ่านดูนะค่ะ

ประสบการณ์การณ์การทำงาน
ด้านชุมชนบำบัด


        ในอดีตของข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่เคยตกเป็นทาสของยาเสพติดและเคยใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์ชุมชนบำบัดยาเสพติดมาเป็นเวลาก็หลายปี    ซึ่งรวมทั้งเคยอยู่ในชุมชนบำบัดถึง 2 รูปแบบ จนกระทั่งเคยได้เข้าร่วมทำงานกับหน่วยงานชุมชนบำบัดทั้งสองแบบ    ซึ่งจากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เคยอยู่คลุกคลีงานทางด้านชุมชนมาเป็นระยะพอสมควร    ทำให้เชื่อและมองออกได้ว่าถึงแม้จะเป็นการบำบัดด้วยชุมชนรูปแบบไหนจุดมุ่งหมายที่สำคัญของทุกๆชุมชนบำบัดก็จะเหมือนๆกันคือ  “ การทำให้ผู้ติดยาเสพติดได้เปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ตลอดจนบุคลิกภาพเดิมให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ    ให้มีความมั่นคงที่จะกลับไปอยู่ในสังคมภายนอกได้และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีก ”       เปรียบเสมือนกับศาสนาทุกๆศาสนาที่ต้องการสอนให้ทุกๆคนเป็นคนดี   ถึงแม้ว่าแนวการสอนหรือแนวการปฏิบัติจะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ อยากให้เป็นคนดี
         แนวทางที่ข้าพเจ้าใช้ในการปฏิบัติกับสมาชิกที่มาบำบัดในชุมชนบำบัด
ก็โดยการนำส่วนที่ข้าพเจ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์จากแนวทางการปฏิบัติของชุมชนทั้ง 2 รูปแบบนำมาปฏิบัติต่อสมาชิกที่ข้าพเจ้าได้ทำงานอยู่ในขณะ
นี้ คือ “ ตึกทับทิม ”   ซึ่งหัวใจหลักในการปฏิบัติต่อสมาชิกที่ข้าพเจ้านำมาใช้
คือ  “  จริงใจ  ใกล้ชิด  ผูกพัน  และ เสียสละ   
ความจริงใจ   ในการปฏิบัติต่อสมาชิกในชุมชนบำบัดเราจะต้องมีความจริงใจที่จะให้ความเป็นเพื่อน  ความจริงใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในความรู้สึก  ความจริงที่เข้าไปช่วยเหลือเมื่อเขามีปัญหา
ใกล้ชิด   ในที่นี้หมายถึงการเข้าไปคลุกคลีและมีส่วนร่วมในช่วงเวลาต่างๆเปรียบเสมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเขา  เช่น กิจกรรมกลุ่มต่างๆ  การเล่นกีฬา หรือแม้แต่ช่วงเวลาที่ว่างจากกิจกรรม
ผูกพัน   จะเป็นผลต่อเนื่องจากใกล้ชิดซึ่งจะทำให้เกิด ความรัก ความเข้าใจ ความห่วงใย แล้วจะกลายเป็นความผูกพันซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าจะออกไปจากชุมชนบำบัดแล้วก็ตาม
เสียสละ   ซึ่งบางครั้งเราต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวบ้างเมื่อยามมีสมาชิกต้องการเข้ามาพูด หรือยามเมื่อสมาชิกมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือเราก็พร้อมที่จะเสียสละเวลาเข้าไปพูดคุยได้ทุกเมื่อ
        สรุปแนวทางปฏิบัติของข้าพเจ้าคือ ถ้าเรามีความจริงใจและความใกล้
ชิดต่อสมาชิกทุกๆคน เราก็สามารถเข้าถึงตัวสมาชิก และเราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อชี้แนะตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนบำบัดได้ง่ายขึ้น  ผลลัพธ์ที่ข้าพเจ้าได้จากการปฏิบัติงานนี้คือ  “ ทำให้ข้าพเจ้าห่างไกลยาเสพติด มากยิ่งขึ้น ”
                                                   ด้วยความปรารถนาดี
                                                     จรวย    หน่องาม
                                                   ( ผู้ช่วยเหลือคนไข้ )
                                                    ตึกทับทิม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกทับทิมความเห็น (0)