จากการ สัมมนาวิเคราะห์ TOWS จัดทำแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ภาระงาน วันที่ 7-9 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้มีผลตอบรับค่อนข้างดี จากการได้พูดคุยกับสมาชิกห้องสมุดหลายๆคน ทั้งระดับหัวหน้าฝ่าย/งาน และระดับปฏิบัติงาน ต่างได้รับความรู้ใหม่ๆ และแนวคิดดีๆ หลายคนไม่เคยทราบเลยว่าเราต้องมาวิเคราะห์ภาระงานกัน ไม่เคยรู้ว่า Balance Scorecard คืออะไร KPI คืออะไรแต่การได้มานั่งประชุมล้อมวงคุยกัน ( ไม่ใช่วงอย่างอื่นนะคะ ) ทำให้เรารู้จักมองตัวเอง หาข้อบกพร่องของหน่วยงานเราเอง  งานที่ซ้ำซ้อนกัน จะได้ชัดเจนขึ้น งานตรงไหนล้นคน งานตรงไหนคนล้นงาน ... แต่ว่าเวลาเพียงวันสองวันคุยกัน อาจไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งเวลาที่เราจัดถือว่ายังน้อย  เรียกว่า " เครื่องติดแล้ว " ว่ายังไม่สามารถแล่นต่อไปได้ ( สงสัยน้ำมันหมดค่ะ ) 

      อย่างไรก็ตาม อยากให้หลายคนที่มีความตั้งใจ และอยากให้ห้องสมุดก้าวไปข้างหน้าต่อไป อย่าลืมทำการบ้านต่อนะคะ  แล้วเราก็อยากให้มีสัมมนาเรื่องดังกล่าวนี้ต่อเร็วๆนี้ด้วยค่ะ 

  ... เราช้าเพียงก้าวเดียว  คนอื่นเค้าวิ่งนำหน้าไปไม่รู้กี่ก้าวแล้วค่ะ