การรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก

กิจกรรมวันเอดส์โลก

ตามที่ข้าพเจ้าได้รับการเชิญเข้าร่วมประชุมกับทางเทศบาลเรื่องการดำเนินกิจกรรมวันเอดส์โลก ซึ่งในการปรึกษากันนอกรอบวันเอดส์โลกตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีแต่เนื่องจากว่าการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมได้มีการออกรายการโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ในวันที่ 7 ธันวาคมทำให้เทศบาลต้องมีการเตรียมสถานที่ในหมู่7 จึงยังไม่ว่างมาดำเนินการจึงได้มีการเลื่อนกิจกรรมนี้มาจัดในเดือนมกราคม วันที่ 11 ซึ่งถึงแม้จะไม่ตรงกับวันที่1 ธันวาแต่การที่เราได้แสดงออกถึงการให้ความสำคัญและป้องกันรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลโรคเหล่านี้ได้อย่างไรจึงทำให้สามารถทำกิจกรรมออกมาได้เช่นเดียวกัน

การยึดติดที่วันเวลาก็อาจทำให้เราไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้

การได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าภาพเทศบาลตำบลธาตุพนม อสม.ต.ธาตุพนม โรงเรียนในเขตเทศบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม กลุ่มผู้ติดเชื้อ(กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกันตั้งแต่ประชุมก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ โดยรวมเราในมติจัดงานกัน2 วัน เนื่องจากจัดวันเดียวไม่ทัน วันแรกเป็นการจัดการเดินรณรงค์และมีการแสดงของชมรมแอโรบิคอำเภอธาตุพนมและเดินรว่มกันรอบอำเภอธาตุพนม

 

วันที่ 2 เป็นการอบรมเด็กนักเรียนโดยได้มีการนำผู้ติดเชื้อมาเล่าประสบการณ์ให้แก่เด็กนักเรียนทั้ง 5 โรงเรียน ทำให้เด็กๆมีความเข้าใจผู้ติดเชื้อมากขึ้น และมีความรู้เกี่ยวกับโรคมากขึ้น คำถามที่ไม่น่าเชื่อคือการที่เด็กอยากทราบถึงการสวมถุงยางอนามัยมีเพศสัมพันธ์กันในน้ำมีโอกาสทำให้ถุงยางอนามัยแตกหรือไม่ติดเอดส์หรือไม่ ซึ่งวิทยากรได้ตอบว่ามีโอกาสแตกแต่ติดได้ยากหากไม่แตก เด็กๆหัวเราะชอบใจกับคำถามและคำตอบซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องเพศมีการให้ความรู้กันมากขึ้นแต่คำถามมีหลากหลาย วิทยากรต้องเตรียมความพร้อมให้มากๆ

ภกมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง ธาตุพนมความเห็น (1)

ยินดีด้วยคะที่มีกิจกรรมที่ดีให้เด็ก ๆที่ได้รู้และเข้าใจได้มากขึ้น