ยวนซัง

CAI คืออะไรรู้ไหมเธอจ๋า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer Assisted Instruction)   หมายถึง   กระบวนการเรียนการสอน ที่ใช้สื่อคอมพิวเตอร์  เป็นตัวช่วยในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนเรื่องราวต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้ถูกต้อง  รวดเร็วมากขึ้น   และผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้แก่ให้แก่ผู้เรียนได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นวิธีการเรียนการสอน ซึ่งมีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์   นั่นคือผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้
ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
     1. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
     2. ดึงดูดความสนใจ โดยใช้เทคนิคต่างๆในการนำเสนอ เช่น ภาพเคลื่อนไหว แสง สี เสียง สวยงามและเหมือนจริง
     3. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้เร็ว
     4. ผู้เรียนมีการโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ทันที
     5. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง
     6.ทำให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อคนเอง
     7.ทำให้ครูมีเวลามากขึ้นที่จะช่วยเหลือผู้เรียนในการเสริมความรู้
     8.ประหยัดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุวิมล ลือยศ : G3ความเห็น (3)

จากคนใกล้ตัว
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
เอาหัวใจมาเรียนหรือเปล่า
คนใกล้ตัว
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
รูปนี้สวยสุดแล้วยะ เกิดมาไม่มีรูปสวยอย่างนี้มาก่อนนะจะบอกให้  ฮะๆๆๆๆๆ
เอ๋สุดสวย
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ให้ความรู้ดีจังเลย ติวให้ด้วยนะจะ