ได้นวัตกรรมใหม่ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน  เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้และน่าติดตามมากค่ะ
ขอบคุณอาจารย์ที่ให้สิ่งใหม่ ๆ และอยากเรียนรู้ให้ลึกกว่านี้ อีกอย่างถ้าเป็นไปได้อยากจะนำ
นวัตกรรมนี้ไปใช้ที่โรงเรียนด้วย อาจารย์ช่วยแนะนำและบอกวิธีการด้วยค่ะ