รักทุกคนครับ ทีมาดูเว็ปผม

ใครอะหล่อจัง บอกหน่อยดิเดียวให้เบอร์

มาดูเว็ปของเราได้ทีนี้ www.maxky.gotoknow.org ครับ

ส่วนเรื่องอื่นทางทีมงาน LEO.TAEM  ของเราได้จักการเรื่องปัญหาอืนไว้เรียบร้องแล้ว

ส่วนโหลดเกมร์ เพลง หนัง และ ข้อมูลอืนๆ ฟรี ภายใน2เดือน ครับ

ขอให้ทุกท่านเอาเว็ปไซค์ของทีมงาน LEO.TAEM ของพวกเราไปเผยแผ่

ขอขอบคุณทุกท่านทีมาชมเว็ปไซค์นี้

ขอขอบคุณ

นาย ศุภเกรียงไกร บุญฉวี ผู้สบับสนุนด้วยนโอกาศนี้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศุภเกรียงไกร บุญฉวีความเห็น (0)