1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร

2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

3. แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่นะครับ ที่สำคัญไม่มีผลต่อเกรด ผมไม่อยากให้พวกเร

ตอบ ข้อที่ 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อได้เรียนวิชานี้แล้วจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนประเภท CAI เพื่อทำให้การเรียนการสอนเป็นที่น่าสนใจของผู้เรียน และอยากได้เทคนิควิธีการทำ CAI ที่ง่ายไม่ยุ่งยากในการกลับไปทำที่สถานศึกษาของตน และอยากรู้เทคนิคและวิธีการทำ CAI และโปรแกรมที่สามารถนำไปทำ CAI ได้และไม่ยุ่งยาก

ตอบ ข้อ 2 มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพียงน้อยนิดมาก เนื่องจากเป็นการศึกษาด้วยตนเองมากกว่า และสอบถามจากผู้รู้เท่านั้น

ตอบ ข้อ 3 เรียนวิชานี้เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในการทำ CAI ซึ่งสามารถทำให้การจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมาก และเป็นความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาด้วย