อัจฉราพร ศิริสวัสดิ์ ความคิดเห็นต่อการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สิ่งที่คาดหวังจากการเรียน CAI

1.คาดหวังกับวิชานี้อย่างไร  อยากได้อะไร  หรืออยากเรียนอะไร

     ดิฉันอยากจะมีความรู้  และทักษะในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่แบบเล็ก ๆ น้อยๆ  เพราะดิฉันตั้งใจจะนำไปใช้ในการทำงาน   เพื่อสร้างและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแก่นักเรียน  รวมทั้งผู้บริหาร  และเพื่อนร่วมงานต่างคาดหวังจะเรียนรู้เรื่องการสร้าง CAI  กับดิฉัน  เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเอง   ดังนั้นดิฉันอยากเรียนขั้นตอนการสร้างทุกขั้นตอน  อย่างละเอียด  ตั้งแต่การออกแบบ  การนำเสนอเนื้อหา  การทำแบบทดสอบ การประเมินผล  รวมทั้งการใส่เทคนิคการนำเสนอทั้งภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว เสียงเป็นต้น  


2.มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน  อย่างไร

     ดิฉันมีความรู้ในเรื่องดังกล่าง  ค่อนข้างน้อย..ม๊าก.....มาก.....   แต่พอมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม  Authorware  Photoshop  Swish  Flash 


3.เรียนวิชานี้ไปทำไม  จะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

     ดังที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น ว่ามีบุคคลหลายท่านคาดหวังกับตัวดิฉันมาก  ดังนั้นการเรียนวิชานี้ดิฉันต้องได้นำไปใช้อย่างแน่นอน  ทั้งเป็นผู้ผลิต CAI เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้แก่นักเรียน  และเป็นผู้ถ่ายทอดแก่บุคลากรในโรงเรียน  และลูกศิษย์ในการผลิต  CAI

4.วันนี้คุณได้อะไร?  

      วันนี้ได้รับความรู้แปลกใหม่  มีประโยชน์ม๊าก...มาก  คือการสร้างและจัดการเกี่ยวกับบล๊อก  รวมทั้ง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทะเบียนในปีสุดท้าย  (มีปัญหามาก)  แต่ก็หวังว่าคงจะผ่านไปได้ด้วยดี  และเป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัจฉราพร ศิริสวัสดิ์ : G3ความเห็น (0)