ภาวินี : กับความคิดเห็นต่อการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.  พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร

   ถามถึงความคาดหวังในวิชานี้ในภาวะปัจจุบันเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการศึกษา  ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อที่จะได้นำไปพัฒนางานสอนและผลงานของตนเองในอนาคต  สิ่งที่ต้องการคือ              1.1  หลักการออกแบบ CAIอย่างง่าย ๆ ที่คลอบคลุมการลงมือปฏิบัติได้จริงเป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการ  1.2  การลลงมือสร้าง CAI จากโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพรองรับคุณบัติของไฟล์แบบต่าง ๆ ได้และที่สำคัญใช้ง่ายไม่งงๆๆๆๆๆจนไม่รู้เรื่อง  1.3  อยากได้ผลงาน CAI เป็นของตนเอง

2.  เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหนอย่างไร

      ก็พอมีความรู้อยู่พอสมควร ทั้งโปรแกรม Flash,  Authorware  แต่ขาดการลงมือปฏิบัติอย่างสมำเสมอจึงทำให้ลืมไปแล้ว  แต่หากได้รับการรื้อฟื้นก็คงไหวอยู่  และต้องการที่จะให้ผู้สอนและเพื่อน ๆ ที่มีความสามารถช่วยกันสรรหาสิ่งดี ๆ จากโปรแกรมอื่น ๆ มาผสมผสานในการสร้าง CAI ให้ได้ผลสำเร็จยิ่งขึ้น

3.  แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่อย่างไร

ที่เลือกมาเรียนวิชานี้เพราะเป็นวิชาที่ทันสมัยทันเหตุการโลกปัจจุบันหากเรียนแล้วสร้างผลงานได้ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างดีในการนำไปจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนและจะได้ช่วยเหลือพัฒนาเพื่อนครูให้ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อเพิ่มขึ้นและสุดท้ายส่งผลสู่เด็กได้เรียนรู้อย่างแปลกใหม่และสนุกสนาน ซึ่งCAI ความจริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เท่าไหร่แต่ประเด็นสำคัญคือ  สร้างผลงานด้วยต้นเองไม่เป็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาวินี สิงคราช:G3ความเห็น (0)