แน่งน้อย อุปมา:แสดงความคิดเห็น

เรียนแล้วสามารถนำไปสร้างสื่อใข้ได้จริง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ

1. ในวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เรียนในภาคเรียนมีความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ในการปฏิบัติอย่างเต็มที่และสามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้จริง ซึ่งในการเรียนครั้งนี้มีความต้องการที่จะได้ลงมือฝึกปฏิบัติโดยตรงทีละขั้นตอนอย่างละเอียด โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างสื่อCAIที่นำเสนอเป็นเรื่องราวมีภาพเคลื่อนไหว และมีแบบทดสอบประกอบ

2. สำหรับตวามรู้ที่มีต่อเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น เคยได้รับการอบรมมาบ้างแต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ และยังไม่ค่อยเข้าใจในบางเรื่องและตอนนี้ไม่ได้นำไปใช้ทำให้ลืม ๆไปบ้างแล้ว

3.ที่เรียนวิชานี้เพื่อต้องการที่จะผลิตสื่อการสอนในเนื้อหาวิชาที่นักเรียนเรียนไปแล้วไม่ค่อยสนใจเรียน ให้กลับมาตั้งใจเรียนและสนุกในการเรียน เพราะเคยนำสื่อ CAI ให้นักเรียนทดลองเรียนดูปรากฎว่านักเรียนมีความสุข สนุกสนาน สนใจในการเรียน มีความกระตือรือร้นอยากจะเรียนอีก ซึ่งในการเรียนครั้งนี้หวังที่จะได้นำวิชาความรู้ที่เรียนไปใช้อย่างเต็มที่ในการผลิตสื่อในเรื่องที่สนใจขึ้นมาด้วยตนเอง เป็นการผลิตสื่อการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกิดผลกับนักเรียนจริง ๆ และเป็นผลงานที่น่าภูมิใจถ้าทำได้สำเร็จจริง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แน่งน้อย อุปมา:G3

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 18992, เขียน: 14 Mar 2006 @ 16:38 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)