แสดงความคิดเห็น

  ติดต่อ

ดิฉันมีความคาดหวังกับวิชานี้ว่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสื่อ CAI เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองได้ทันที

เคยเข้ารับการอบรมการจัดทำสื่อ CAI โดยการใช้โปรแกรม Macromedia Authorware 6.0 แต่ยังไม่ได้นำมาสร้างสื่อในการจัดการเรียนการสอน

เมื่อได้เรียนในรายวิชานี้แล้วจะได้นำไปใช้ในการสร้างสื่อ CAI เพื่อใช้ในการจักการเรียนการสอนและจะจัดทำสื่อนี้ให้ได้สื่อเต็มรูปแบบสักหนึ่งหน่วยการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปุกวนิดาG:3

หมายเลขบันทึก: 18996, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:33:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)