สุนิตยา การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1.ความคาดหวังในการเรียนวิชานี้อยากได้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากเพราะมีประโยชน์มากในด้านการออกแบบสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน จะได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน

2.มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้อย ต้องการได้รับความรู้ในวิชานี้มาก

3.ต้องการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กนักเรียนจะได้สิ่งที่ดีดีในวิชานี้

  ในวันนี้ได้รับความรู้ในเรื่องการสร้างบล็อก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนิตยา:G3ความเห็น (0)