โสรัจจ์ : ความคิดเห็นที่มีต่อรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

มีความคาดหวังในรายวิชานี้อย่างใร อยากได้อะไร อยากเรียนรู้อะไร

 มีความคาดหวังว่าหลังจากที่เรียนรายวิชานี้จแล้ว สามารถที่จะออกแบบ และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ด้วยตนเอง เนื่องจากว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนที่น่าสนใจ มีภาพเคลื่อนไหว เสียง กราฟิกต่าง ๆ มากมาย จึงอยากที่จะเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคต่าง ๆ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆอะไรบ้างที่ใช้ในการจัดทำที่ใช้ในการจัดทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจาก Authorware เพื่อที่จะดึงดูดให้นักเรียนสนใจเรียน และทำให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ

มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ใหน อย่างไร

พอจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่บ้าง เนื่องจากกลุ่มของเราทำ IS เกี่ยวกับ    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คาดว่าถ้าเรียนวิชานี้จบแล้วคงมีความรู้มากกว่านี้นะคะ

เราเรียนวิชานี้ไปทำไม นำไปใช้อย่างไร

เรียนวิชานี้เพื่อจะได้รู้ถึงขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ นอกจากนี้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้แก่คณะครูที่โรงเรียนได้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โสรัจจ์ หม้อกรอง :G3ความเห็น (1)

ศิริพร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยจ้า..น้องหนึ่ง