ผกาพร

เราได้อะไรจาก CAI

1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร ต้องการเรียนรู้อะไร            

      สิ่งที่เราคาดหวังจากการเรียน CAI ก็เพื่อต้องการได้ความรู้จากเรื่องนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิม และสามารถผลิตสื่อ CAI ที่ดี มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์กับผู้เรียน และเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ 

2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

        ถ้าพูดถึงความรู้เกี่ยวกับCAI ก็พอมีอยู่บ้าง เพราะเคยผลิต CAI จากโปรแกรม Flash แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะมีปัญหาตอนสร้างแบบทดสอบ กับเฉลยของแต่ละข้อ  หาคำตอบไม่ได้ซักที ประกอบกับมีงานมากมาย จึงทำให้ท้อและไม่ประสบผลสำเร็จ

3. แล้วเราเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

      เมื่อเรียนวิชานี้ไปแล้ว เราคิดว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และผู้เรียนให้มากที่สุด และสนุกกับการทำงาน และผลิตCAI ให้ work ที่สุด

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ล้านนาความเห็น (0)