การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม KM ส่วนกลาง

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น

  วันที่ 13 มีนาคม 2549 ทีม KM กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลียนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ   และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในช่วงต่อไป เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5สำหรับปี 2549  โดยวันนี้เราได้ประธานทีม KM คนใหม่ คือคุณมนตรี วงศ์รักษ์พานิช ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

 

สาระสำคัญการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้   ได้แก่

1. KM สัญจรเยี่ยมชมและดูงานบริษัทโตโยต้า เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 ณ สถาบันโตโยต้า

จ.สมุทรปราการ : การประยุกต์ใช้กับหน่วยราชการ

2. ชื่มชมยินดีกับคุณวีรยุทธ สมป่าสัก ที่ได้รับรางวัลสุดคะนึง (ดาวรุ่ง) ประจำเดือนมกราคม 2549

3. เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจและวางแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัด  นครพนม โดยผู้ประสานงานจังหวัด (คุณธุวนันท์ พานิชโยทัย)

4. ผลการสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเรื่อง KM วันที่ 7 มีนาคม 2549 โดยจะมีการจัดการความรู้ในกอง/สำนัก ตามพันธกิจและทีม KM เข้าไปสนับสนุน  โดยสำนักแรกที่ทีม KM จะไปเป็นวิทยากรคือ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร (สสจ.)    วันที่ 22 มีนาคม 2549     โดยคุณสำราญ    สารบรรณ์ และคุณอุษา ทองแจ้ง

5. การเป็นเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการ ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร"     วันที่ 8 มีนาคม 2549    โดยคุณธุวนันท์      พานิชโยทัย และคุณอุษา ทองแจ้ง

6. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้งสือให้กอง/สำนัก อำนวยความสะดวกและให้คณะทำงานKM เข้าไปสนับสนุน ร่วมเรียนรู้การดำเนินการ KM ในจังหวัดนำร่อง

7. การสนับสนุนให้ทีม KM กรมฯ เปิดบล็อกให้มากขึ้น ขณะนี้มีทีม KM เขียนแล้ว 5 ท่าน โดยจะจัดเวทีแนะนำแก่ทีม KM ต่อไป

8. การนำเสนอแผนปฏิบัติงานของ KM ย่อยในประเด็น (1) การประชาสัมพันธ์ (2) การจัดระบบประมวลกลั่นกรองและเข้าถึงองค์ความรู้ (3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และห้องเรียน KM (4) การจัดทำฐานข้อมูลผู้รู้ (5) การจัดทำซีดีการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร

9. การพิจารณาข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.ในการปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ของกรมฯ โดยจะส่งทีม KM เข้าร่วมในคลินิกของ ก.พ.ร.วันที่ 14 มีนาคม 2549

10. การเตรียมการสัมมนา 2 เรื่อง

     10.1 การเป็นเจ้าภาพการประชุมภาคีภาคราชการครั้งที่ 3 จ.สมุทรสงคราม โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติการเป็นเจ้าภาพ และทีมประสานงานจังหวัด (คุณสุภา สุรพญานนท์) ได้ประสานงานกับจังหวัดแล้ว

     10.2 การจัดสัมมนาสรุปผลการทำ KM ครึ่งปีที่ จ.กำแพงเพชร วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2549 โดยมอบหมายให้ทีมสนับสนุนกำแพงเพชร (คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์) ประสานงาน

11. ติดตามการขออนุมัติกรมฯ จัดตลาดนัดความรู้ในช่วง 4-5 กันยายน 2549

            บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น  ทีม KM ได้รับมอบหมายงานไปถ้วนหน้า   มีงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องหลายงาน   จะมีการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ ต่อไป ในปีนี้เราได้ดึงทีมงานมาเพิ่มอีก 6 คน มีข้อเสนอกระตุ้นการขับเคลื่อน KM น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น ปีนี้จะมีการประกวดคำขวัญ มี 3 รางวัล เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (6)

วีรยุทธ สมป่าสัก
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

          ขอชื่นชมและยินดีกับทีมงานด้วยนะครับ KM ยิ่งทำยิ่งเห็น และทำให้การทำงานมีความสุขนะครับ

อุษา ทองแจ้ง
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 

ขอเสริมว่า...ในฐานะคณะทำงานคนหนึ่ง...ตัวเองรู้สึกมีความสุขมากในร่วมงานกับคณะทำงานทุกคน และยิ่งสุขใจมากขึ้นเมื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัด...เพราะยิ่งทำ..ยิ่งชัด...และยิ่งใช่ขึ้นเรื่อยๆ  และมาวันนี้ เรามีหัวหน้าทีม...ผอ.มนตรี...โดยส่วนตัวชื่นชมจริงๆ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2549 ที่คณะทำงานจัดเวทีทำความเข้าใจกับส่วนกลาง ผอ. ในฐานะ CKO ของคณะทำงาน...แม้เป็นเวทีแรกของท่านในการสวมบทบาทนี้ใน KM แต่ท่านแสดงพลังให้เราเห็นว่าท่านไม่ได้มาแบบไม่มีใจ...เพราะท่านใส่ใจจริงๆ นะ ท่านได้ศึกษามาก่อน แถมเจอบทความดีเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จของ KM ท่านก็นำมาให้ copy แจกทุกคนด้วย ...พอมาถึงวันที่ประชุมคณะทำงาน...ท่านมีอะไรที่จะสนับสนุนได้ท่านเริ่มให้ทุกอย่าง...แถมบางอย่างที่ท่านเริ่มคณะทำงานไม่เห็นด้วย...ท่านก็ยินดีรับฟัง...แลกเปลี่ยนกันด้วยเหตุผลจริงๆ ...จึงมีบทสรุปสำหรับคุณเอื้อคนใหม่ว่า...มาด้วยใจ...ใส่พลัง KM...สนับสนุนทุกด้าน...ปราศจากทศวิบัติ...พัฒนา KM

นันทา
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณอุษาค่ะ     ดีใจที่ทีมงาน KM กรมฯของเรา ได้ CKO คนใหม่ ที่เป็นคุณเอื้อ จริงๆ ค่ะ  (เอื้อ..สุดๆ)  ทีมงาน KM ทำงานอย่างมีความสุข... 
ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 
ขอชมเชยคณะทำงานที่ทำงานกันด้วยความตั้งใจจริง ทำต่อไป คอยเป็นกำลังใจและคอยฃ่วยสมับสนุนอยู่
ธุวนันท์
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้แก่ทีม KM เราจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงคะ

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.5
เขียนเมื่อ 
ต้ดคามการทำงานของกลุ่ม km แล้ว ตอนนี้ดูก้าวหน้าไปมาก เห็น ผอ.มนตรี , ผอ,โอฬาร , ผอ.พรทิพย์ พร้อมทีมงานฃอง สสจ.  สพก. และกองวิจัย ตั้งใจกันจริงจัง นวก.ฃอง กสก. คงจะเห็นสิ่งใหม่ ๆ ดี ๆ แสะคนเก่ง ๆ และ กสก.คงก้าวไปไกล ขอชมเชยทุกท่านครับ