ในวันนี้เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป  ต้นชั่วโมงอาจารย์ได้พูดถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนให้ฟัง แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรเพราะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีสมาธิในการฟัง  มัวแต่คิดเรื่องการลงทะเบียน  สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่จบ

          ในที่สุดเราก็สามารถสร้างบล็อกของตนเองได้ ทำให้เข้าร่วมกับชุมชนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชนได้ถึงแม้ว่าจะไม่เคยคุยกันเลยก็ตาม