โสรัตยา กันภัย: ความคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนวิชา การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โสรัตยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

            ความคาดหวังจากการเรียนรายวิชา    คือ  หลังจากเรียนแล้วคงจะสามารถสร้าง CAI        เองได้สักเรื่อง  และตัวเองคงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างถูกต้อง 

            มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหนอย่างไร   ความรู้เกี่ยวกับ CAI  ที่ตัวเองมีนั้น ยอมรับว่ามีความรู้ในเรื่องนี้น้อยมาก   โปรแกรม  Authorwaer ที่ใช้ในการพัฒนา  เคยเรียนตอนอยู่ปี  1  แต่ตอนนี้คงตอบได้ว่า ใช้โปรแกรมนี้ไม่เป็น  คิดไว้ว่าอย่างไรเสีย ปี 4  ปีนี้  ต้องใช้โปรแกรม Authorware ได้แน่แน่  ส่วนในเรื่องของความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็พอรู้บ้าง

            เรียนวิชานี้ไปเพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ถูกต้อง และจะนำความรู้นี้ไปผลิตสื่อ  CAI  ในรายวิชาที่สอนที่โรงเรียน  คงจะสนุกทั้งครูและนักเรียนอย่างแน่นอน

       สรุปแล้ววันนี้ ได้อะไรบ้าง/ อย่างแรกเลย  มีบล็อกแล้ว    มีความรู้ใหม่ เรื่อง KM  ..สนุกดี...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โสรัตยา กันภัย-G3ความเห็น (0)