เสาวรัตน์ : สิ่งที่อยากบอกอาจารย์ในวันแรกของการเปิดเรียน

อยากเรียนกระบวนวิชานี้มาตั้งแต่ไปที่แล้ว แล้วคะ  ปีนี้ก็ไม่เป็นไร  จะตั้งใจเรียนนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสาวรัตน ศรีแก้ว:G3ความเห็น (0)