วันนี้ได้เห็นผลงานจากน้องสา (วันวิสาข์) ผู้ช่วยวิจัยของอาจารย์ชวบูลย์แล้ว อดไม่ได้ต้องขอเอามาเผยแพร่ให้คนอื่นๆได้ช่วยชื่นชมและเผื่อได้นำไอเดียไปใช้บ้าง โดยเฉพาะคนที่ต้องชั่งสารอะไรซ้ำๆบ่อยๆ และเป็นสารที่สามารถเก็บได้ในถุงพลาสติก ดังรูปนี่แหละค่ะ

น้องสานำถุงมา seal ตามยาวเป็นช่องเล็กๆ 4 ช่อง แล้วชั่ง agarose ใส่ จากนั้นก็ไป seal ทางกว้างปิดชั้นที่หนึ่ง แล้วชั่งใส่ช่องชั้นที่สองทั้ง 4 ช่อง ก่อนจะเอาไป seal อีก ทำไปจนหมดความยาวของถุง ก็ได้แผงเก็บที่สะดวกใช้ สามารถตัดใช้ทีละช่องไปเรื่อยๆ  

สัมภาษณ์แล้วก็ประทับใจในความช่างคิดของน้องเขา เพราะเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเองไม่ได้ไปเห็นมาจากไหน และน้องไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะ