โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันบำราศนราดูรกับสำนักระบาดวิทยา

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสำรวจสถานะทางสุขภาพ และการดูแลตนเองของบุคลากร

14 มีค.49 ช่วงเช้า นพ.ปณิธี ธัมมวิจยะ และหมอชุ จากสำนักงานระบาด กรมควบคุมโรค มาคุยเรื่องโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันบำราศนราดูรกับสำนักระบาดวิทยา เพื่อทำการสำรวจสถานะทางสุขภาพ ภายหลังการตรวจสุขภาพประจำปีและการดูแลตนเองของบุคลากรสถาบันบำราศนราดูร โดยเน้นเรื่องเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลช่วง 7-17 มีค.49ในกล่มบุคลากรที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ประมาณ เกือบ 500 คน

สำหรับตนเองถือว่าโครงการนี้เป็นเรื่องธรรมะจัดสรรส่งทีมมาช่วยเราให้ได้ทำตามที่คิด(ฝัน)ไว้เนื่องจากเคยคิดจะทำมาตั้งแต่ปี46 (หลังจากตรวจสุขภาพประจำปีพย.-ธค.45) แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทีมงานจึงยังไม่ได้ดำเนินการ  ในโครงการดังกล่าวนี้ได้รับมอบหมายจากผอ.สถาบันให้ช่วยประสานงานด้านรวบรวมและให้ข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์เป็นฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรสถาบันบำราศต่อไป และถือว่าเป็น R2 Rชิ้นหนึ่งด้านส่งเสริมสุขภาพบุคลากร โดยร่วมมือกับพันธมิตรกรมฯ และยังหวังต่อไปอีกว่าโครงการนี้จะทำให้คิดต่อยอดส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเรื่องอื่นๆต่อไปได้อีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณปิ่งที่ช่วยประสานค่ะ