ก่อนอื่นต้องทำการตั้งนโม 3 จบก่อนแล้วจึงตามด้วย

ครูบาอาจาริเย พุทโธ ธัมเม สังเฆนะ มัสติ ( 3 จบ )

ส่วนเครื่องประกอบไหว้ครูเท่าที่จำได้ ดอกไม้ ธูปเทียน พวงมาลัย สุรา 1 ขวด หมาก พลู ถ้ามีใครจำได้ช่วยเพิ่มเติมด้วยนะครับ...เพราะว่าไม่ได้เล่นดนตรีไทยมานานมากแล้ว...