สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวานนี้มีโอกาสลงไปพื้นที่ไปที่อำเภอยะหาเพื่อตัดสินการประกวดกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร และไปที่ตำบลบาโงยซิแน เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านซีเยาะ ที่นี้มีกิจกรรการปรรูปกล้วยครับ..กล้วยเสียบไม้..กล้วยตากอบน้ำผึ้ง..  มาติดตามดูกันต่อไปครับ  ว่าเขาทำอย่างไร

ตู้อบแสงอาทิตย์ เป็นกระจกหนาทุกด้าน

         กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรซีเยาะ มีสมาชิก 24 คน มีกิจกรรมการแปรรูปกล้วย  ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยาก ลงทุนน้อย แต่สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต  จากกล้วยน้ำว้าราคาหวีละไม่กี่บาท หรือแทบจะไม่มีคาเมื่อ 10 กว่าปี ที่แล้ว  มีชาวบ้านทีบ้านซีเยาะได้นำมาตาก และเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าขนม  หลายท่านคงทราบดีว่ากล้วยน้ำว้ามีสรรพคุณอย่างไร เป็นสุดยอดอาหารผลไม้พื้นบ้านที่ทรงคุณค่า  บางท่านบอกว่าสุดยอด บำรุง อะไรต่อมิอะไร ผมคงไม่ต้องกล่าวนะที่นี่

กล้วยที่ผ่านการตาก 3 วัน

 

ตัดเป็นชิ้นๆ พร้อมบริโภค...(กิน) ฮิๆๆๆ

              จากการสอบถามสมาชิก บอกว่าวิธีการขั้นตอนที่ไม่ยากกล้วยที่จะนำมาทำกล้วยตาก....

1. ต้องงอมได้ที่ ปอกเปลือกออกแล้วล้างด้วยน้ำเกลือ....

2นำเข้าตู้อบตากแดดดีๆ 3 แดด ต้องเก็บทุกวันห้ามตากค้างคืน...นำมาทับ1 คืนแล้ว

3.นำไปตากอีกหนึ่งวัน รวมเป็น 4 แดด 

4.เก็บมาคลุกน้ำผึ้งหมักไว้ 1 คืนแล้วนำไปตากแดด อีก1 วัน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย .....แดดต้องดี การหมักน้ำผึ้ง..ใช้ไม่มากครับแต่ต้องเป็นน้ำผึ้งป่าคลุกให้ทั่วแล้วหมักไว้ก่อนนำไปตากแดดตามที่กล่าวแล้ว

กล้วย..เสียบไม้  กล้วยตากอบน้ำผึ้ง...ซีเยาะ 

           ในปัจุบันกลุ่มมีการพัฒนาจากกล้วยทั้งลูกมาทำเป็นชิ้นๆพอคำและมีไม้เสียบเพื่อความสะดวกในการกิน และมีการพัฒนา(แพ็กกิ้ง)กล่องสำหรับบรรจุ ทั้งประเภทที่ขายในท้องถิ่นเป็นถุงพาสติกและส่งขายต่างจังหวัดเป็นกล่องกระดาษ ที่สำคัญในการทำกล้วยตากคือ..ตู้อบพลังแสงอาทิตย์ ของกลุ่มที่นี้เป็นกระจกล้วนๆทุกด้าน ยกเว้นส่วนพื้น   ที่แรกไม่ได้คิดว่าจะนำเรื่องนี้มาเล่า...นะครับ เลยไม้ได้ถ่ายรูป ตู้อบ  มาประกอบ 

กล่องบรรจุ  ด้านในบรรจุด้วยถุงพลาสติกอีกชั้น

                ครับก็เป็นการเพิ่มรายได้ผลผลิตการเกษตรที่ทำง่ายๆกล้วยๆ    การทำกับชาวบ้าน กับชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มกิจกรรมต่างๆ นอกจากได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งแล้ว  ยังได้ประโยชน์ทางอ้อมอีกมากมาย  สมาชิก ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้พบปะแลกเปลี่ยน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ การคิดการพูด ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และอื่นๆอีกมากมาย...ช่างเป็นเรื่องกล้วยๆเสียจริงๆ...ขอบคุณมาก