การให้บุคคลากรในหน่วยโลหิตวิทยาได้ทำบททดสอบ Hemato test นั้น พี่เม่ยไม่ได้กำหนดกฏเกณฑ์ หรือ ตั้งเงื่อนไข อะไรเลย นอกจากการ ขอความร่วมมือ ให้ทุกคนช่วย เขียนปัญหาหรือความบกพร่องที่พบในบททดสอบ ถ้ามีวิธีแก้ไขให้ด้วยยิ่งดีค่ะ และต้องการให้เพิ่มเติมความรู้ในส่วนใดก็มาบอกกัน "ทุกคนมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง บททดสอบนี้" 
   บททดสอบมีทั้งหมด 7 ชุด ชุดละ 20 ข้อ ใครจะทำกี่รอบก็ได้  ทำไม่ได้ก็ไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมแล้วกลับมาทำใหม่ก็ได้  ปรึกษาผู้รู้ก็ได้  ถามเพื่อนก็ได้ ทำจนกว่าตัวเองจะพอใจ ผลลัพธ์ก็คือทุกคนได้ความรู้เพิ่มเติมเท่าที่มีในบททดสอบเกือบทั้งหมด จะแตกต่างกันก็เพียง..เวลาที่ใช้ และวิธีการค้นหาความรู้ ที่เป็นสไตล์ใครก็สไตล์เขาค่ะ
   ถึงเวลานี้..เมื่อนำบางส่วนของบททดสอบมาเผยแผ่ในบันทึก ก็ยังคงไม่มีกำหนดกฏเกณฑ์ใดๆเช่นเดิม และพี่เม่ยก็ยินดีรับฟังคำแนะนำจากทุกๆท่านที่ผ่านมาเยือน ส่วนการหาความรู้ก็สไตล์ใครสไตล์คุณก็แล้วกันนะคะ กับคำถามที่ว่า...
 เซลล์ที่ปลายเข็มชี้คือ
ข้อ 1.
นอกจากตอบชื่อเซลล์แล้ว ช่วยตอบด้วยค่ะว่าแท่งสีแดงๆที่เห็นอยู่ในไซโตพลาสซึมนั้นเรียกว่าอะไร 
 
 ข้อ 2.
ตอบชื่อเซลล์แล้ว ช่วยบอกคุณสมบัติของสีที่ใช้ย้อมเซลล์ชนิดนี้ด้วยค่ะ
(0.5% New Methylene Blue)