ถอดความ คำว่า "คุณเอื้อ"

อยากจะบอกว่า KM ไม่ได้ต้องเรียนรู้มาจากการเข้าอบรม ต้องเข้ารวมกลุ่ม ต้องรวมฝึกตั้งต้น เราทุกคนเรียนรู้ KM หรือการจัดการความรู้กันได้ทุกคน

 

ข้อมูลนี้ได้มาจาก KM ภาคปฏิบัติ ของ อาจารย์วิจารณ์ เมื่อวันที่ 10 มีค.49 ใน GotoKnow นี้ละค่ะ

 • “คุณเอื้อ” (CKO–Chief Knowledge Officer) คือผู้ทำให้เกิดผลงาน KM ระดับ ๔–๕ ดาว ถ้าไม่มี “พลังคุณเอื้อ”  KM ขององค์กรจะมีพลังได้สูงสุดเพียงระดับ ๓ ดาว
 • “คุณเอื้อผู้ห่างเหิน” จะปล่อย KM ไว้ที่ระดับสูงสุด ได้แค่ “ความรู้หน้างาน” คือ ระดับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ความรู้ปฏิบัติไหลเวียนอยู่เฉพาะภายในกลุ่ม “คุณกิจ” (และ “คุณอำนวย”) องค์กรจะไม่มีวันเป็น LO ได้
 • “คุณเอื้อผู้ไม่เห็นคุณค่า” (เป็นคุณเอื้อโดยการแต่งตั้ง) จะกด KM ไว้ที่ระดับ ๐–๑ ดาว เป็น KM ที่ไร้พลัง มีแต่ชื่อ หรือรูปแบบ ว่าทำ KM
 • “คุณเอื้อผู้มีใจ” จะช่วยเพิ่มพลังการไหลเวียนของความรู้ปฏิบัติ ให้ไหลเวียนข้ามระดับไปมา ทั้งภายในกลุ่ม “คุณกิจ” ข้ามกลุ่มไปยัง “คุณอำนวย” “คุณเอื้อ” และผู้บริหารระดับสูงสุด ทำให้ความรู้ (ปฏิบัติ) ของ คุณกิจ ได้รับการยกระดับ ผ่านการตีความของผู้ร่วมงานหลากหลายระดับ หลากหลายมุมมอง หลากหลายวิชาชีพ องค์กรจะเป็น LO ได้ ต้องมี “คุณเอื้อผู้มีใจ”
 • “คุณเอื้อผู้มีใจ” จะทำให้ KM ขององค์กรมีชีวิต มีชีวิตชีวา และจะพัฒนาสู่การหมุนเกลียวความรู้ข้ามพรมแดน ข้ามระดับ ข้ามสาขาวิชาชีพ ข้ามสาขาวิชาการ
 • หน้าที่สำคัญของ “คุณเอื้อ” คือ
  1. จัดกระบวนการให้เกิด “ธงร่วม” (Shared Vision/Common Goal)
  2. คอยให้ “รางวัล” เมื่อมีการดำเนินการที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ หรือเกิดผลสำเร็จเล็กๆ
  3. มีการ “จับภาพ” KM ในภาพรวม
  4. ส่งเสริมให้ออกไปเรียนรู้จากภายนอก และนำเสนอผลงานต่อภายนอก

ขอบอกว่า "ชอบค่ะ" เพราะว่าเป็นกำลังใจ และแรงผลักดันให้ชาวเราที่ทำ KM ให้ได้มีโอกาสพัฒนา KM ได้อย่างไม่หยุดชะงัก

ได้ฟังมาจากหลายผู้คนในหน่วยงานของเราว่า เขาไม่รู้จัก KM ... ?!? ... ความจริงแล้ว อยากจะบอกว่า KM ไม่ได้ต้องเรียนรู้มาจากการเข้าอบรม ต้องเข้ารวมกลุ่ม ต้องร่วมฝึกตั้งแต่ต้น เราทุกคนเรียนรู้ KM หรือการจัดการความรู้กันได้ทุกคน ด้วยการคุยกับผู้รู้ การอ่าน การได้ยินข่าว การเข้าใจบริบท และอื่นๆ อีกมากมาย ...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (0)