หลังจากสอบเสร็จก็รีบกลับมาบ้านในช่วงปิดเทอมอันน้อยนิดไม่ถึง 20 วัน..วันนี้ได้มีโอกาสใช้เน็ตเพราะว่าออกมาตลาดในตัวเมืองตราด...จังหวัดตราดยังมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตน้อยมาก..บริเวณชนบทยิ่งลำบากอย่างมากโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณ...มีแต่ของระบบ GSM ระบบเดียวที่ใช้ได้..มานั่งเช็คเมลล์ปรากฏว่าเมลล์บล๊อกเกือบเต็ม...